صفحه نخست

جلسه توجیهی بازرسان امر به معروف و نهی از منکر ادارات استان

روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان – بخش چند رسانه ای؛ جلسه توجیهی بازرسان امر به معروف و نهی از منکر ادارات روز یکشنبه بیست خرداد در سازمان بازرسی استان برگزار گردید.

برخی از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه عبارتند از؛

محمود الله مرادی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان: کار بازرسان امر به معروف و نهی از منکر در ادارات به عنوان یاور دستگاههای اجرایی جهت رفع منکرات در همان دستگاه و پیاده کردن ارزش های اسلامی است.

محمودرضا مهرورز رئیس سازمان بازرسی استان: باید در ترویج امر به معروف و نهی از منکر با هر شخصی متناسب با ادبیات وی امر به معروف و نهی از منکر نمود.

علی اصغر حسینی جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با بیان اینکه سعی دشمن در جنگ نرم جابجای ارزش ها در جامعه است؛ اظهار داشت: جنگ نرم دشمن را باید با قدرت نرم پاسخ داد و قرآن کریم قدرت نرم ما در مقابل با این جنگ نرم است.

برگزیده ها