صفحه نخست

لزوم قانونگرایی مدیران و مسئولان

فرزند شهید بهشتی درباره قانونگرایی پدرش نقل میکند: در اوایل انقلاب اسلامی یعنی زمانی که شهید بهشتی ریاست دیوان عالی کشور یا همان قوه قضائیه کنونی را بر عهده داشت در مسیر رفتن به محل کار هر روز صبح در یکی از چهارراههای خیابان ولی عصر تهران هنگام عبور از تقاطع به محض رسیدن به چهار راه بلافاصله چراغ سبز میشد، اوایل این امر عادی و طبیعی به نظر میرسید ولی سبزشدن همیشگی چراغ سر تقاطع به صورت مستمر حس تعجب ما و شهید بهشتی را برانگیخت که چرا تا رسیدن ماشین ما به چهارراه بلافاصله چراغ سبز میشود؟

این نکته موجب شد تا روزی به درخواست پدر من زودتر به چهار راه رفته و مشاهده کردم افسر پلیس راهنمایی و رانندگی به محض ورود ماشین حامل شهید بهشتی از طریق جعبه ویژه تنظیم چراغ چهار راه، چراغ را به صورت دستی سبز می‌نماید. بعد از سوارشدن ماشین که کمی جلوتر منتظر من بود، ماجرا را برای پدر بیان نمودم.

فردا صبح طبق معمول روزهای قبل، وقتی به تقاطع مورد نظر رسیدیم و چراغ سبز شد شهید بهشتی افسر راهنمایی را صدا زدند و به ایشان گفتند دلیل اینکه ما هروز به چهار راه می‌رسیم و بلافاصله چراغ سبز می‌شود چیست؟ مامور راهنمایی و رانندگی ضمن احترام لازم به ایشان گفتند جناب آیت‌االله بهشتی ما شما و جایگاه شما را می‌شناسیم لذا هنگام ورود اتومبیل جنابعالی برای اینکه زیاد معطل نشوید چراغ را سبز می‌نماییم.

شهید خطاب به آن مامور راهنمایی فرمود: مامور عزیز قانون را وضع نموده‌اند تااجرا نماییم و شما قانون را خودمانی کردید، هیچگاه تلاش نکنید قانون را خودمانی نمایید و مامور راهنمایی از شهید بهشتی تشکر نمود و رفت در پست کاری خویش قانون را اجرا نماید. در سالگرد شهادت این شهید مظلوم که معتقد بود مسلمانی یک کلمه است و آن «انصاف» است و اسلام غیر از رفتارهای منصفانه چیز دیگری نیست.

از تمامی مسئولین و مدیران می‌خواهیم اگر قوام و دوام انقلاب در ایثار، تلاش و خون بزرگانی چون شهید بهشتی می‌دانند و امروز پست مدیریتی خود را در نظام جمهوری اسلامی مدیون افرادی چون این شهید والا مقام می‌دانند، درخواست می‌شود در هر حال قانون را اجرا نمایند و مبادا آنچنان که متاسفانه در برخی موارد منفعت اندیشی‌های شخصی، حزبی و جناحی موجب شده است تا قانون را زیر پا بگذارند و مصالح شخصی خود را فراتر از قوانین بدانند و به راحتی نقض قانون نمایند.

بی‌شک مدیریت شهید بهشتی برگرفته از مدیریت پیامبر(ص) بود زیرا درس خوانده مکتب اسلام ناب رسول‌الله(ص)بود که امام علی(ع)در مورد حضرت فرمود: «لایقصّر عن الحق ولایجوز الدّین» هرگز درباره حق و قانون کوتاهی نمی‌کرد واز دین پا فراتر نمی‌گذاشت(الطبقات الکبری ج1ص424)

ابن سعد به اسناد خود از عایشه ام المومنین نقل کرده است که گفت: «رسول خدا(ص) هر گاه میان دو کار مخیر میشد کاری را برمیگزید که آسانتر و ساده‌تر بود مشروط بر آنکه گناه نباشد واز قانون فراتر نباشد واگر کاری حرام و گناه بود از همه مردم بیشتر از آن اجتناب می‌کرد. (الشمائل النبویه ص170) بیشترین مشکلات مدیران در جامعه کنونی لابیگری و رابطه‌مداری، منفعتاندیشی، ریاستطلبی و رسیدن به قدرت به هر قیمتی و نقض قانون برای ماندن در پست وجایگاه خود است که امید از به پیروی از سنت رسول خدا(ص) و شاگردان مکتب او نظیر افرادی چون شهید بهشتی با اجرای قوانین و حدود الهی زمینه رشد وتوسعه و تعالی جامعه را فراهم نمایند.

علی اصغر حسینی – مدرس معارف دانشگاه‌های سنندج

برگزیده ها