صفحه نخست

همه مسئولیم در پاسداری از سلامت محیط اداری

همه مسئولیم در پاسداری از سلامت محیط اداری

 

 

سلامت محیط اداری، از آن هنگام که بشر اقدام به ایجاد سازمان نموده، آرزوی او بوده، خواسته ای که نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه محدود به جامعه ای بخصوص می گردد. سلامت اداری را با شاخصه های مختلفی همچون: رفتار اخلاقی، تعهد به شیوه قانونی و وجدان کاری، مراعات مقررات و عدم سوء استفاده از منصب عمومی برای نفع شخصی به تصویر می کشند.

سلامت اداری در مقابل مفاسد اداری، قرار می گیرد و هرچند راه هایی برای پیشگیری از ایجاد فساد اداری، همچون توجه به تنگناهای درون و برون سازمانی و عوامل موثر بر عرضه و تقاضای خدمات ناشی از وجود فساد اداری، به وسیله محققین جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی ادارات و اقتصاددانان و حقوقدانان ارائه گردیده است، نمی توان ادعا کرد که با پیشگیری صرف، امکان ادامه کامل سلامت اداری مقدور است. فساد اداری امری پیچیده، گاه پنهان و بسیار متنوع است، از اینرو مبارزه با آن هم باید روندی مستمر، طولانی و خردورزانه باشد.

فرهنگ سازمانی در قالب مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک که بر رفتار و اندیشه های اعضای سازمان اثر می گذارد، می تواند به عنوان سرچشمه ای برای دستیابی به محیط سالم اداری یا فضایی که ترویج کننده فساد اداری است به شمار آید. هرچند عوامل متعددی در بروز تجلی های مختلف فساد اداری نقش دارند و طبعاً در مبارزه با این آسیب اداری باید به آنها توجه شود، یک عامل در این میان نقشی چنان کلیدی ایفا می نماید که تأکید بر آن لزوم ویژه ای می یابد. تساهل و تسامح در برخورد با فساد اداری بی هیچ تردیدی مایه گسترش این پدیده شوم است. یک عمل خلاف همچون سیب لکدار و خرابی در میان جعبه سیب هاست. اگر مراقب سیب خراب نباشیم و آن را بلافاصله هدف نگرفته و از سیب های سالم جدا ننمائیم، طی مدت کوتاهی با جعبه سیب لکدار و پوسیده مواجه خواهیم شد.

 

 

 

روحیه بی تفاوتی نسبت به کار خلاف یک کارمند در محیط اداری و رفتار منفعلانه مدیران و سایر کارکنان، نسبت به خلاف ها هرچند جزئی، هم به همین صورت خطرناک است. ضعف و ناکارآمدی سیستم کنترلی و نظارت به دلیل عدم انجام امر به معروف و نهی از منکر و کمبود حس مسئولیت همگانی در این مورد، نبود برخورد با تک تک موارد فساد اداری و تکیه بیش از حد بر سیستم کنترل از بالا به پایین به دست مدیران میانی و پایین دستی، حاشیه امنی برای خطاکاران ایجاد می کند که برای سلامت اداری به شدت مضر می باشد.

ایجاد حساسیت در جامعه اداری و ارباب رجوع نسبت به خلاف های اداری و تشویق ناهیان از منکر با تحقیق سریع و ترتیب اثردادن به گزارشات آنان(با توجه به این که یکی از مراتب نهی از منکر در زمان وجود حکومت اسلامی، گزارش امر به مقامات مسئول در صورت بی توجهی مرتکب منکر به تذکر ناهی است) می تواند منجر به کشف آسان اخبار فساد از سوی مدیران ارشد و میانی گردد.

لازم به توجه است که اقدام سریع مدیران، بخصوص مدیران پایین دستی که به واسطه نزدیکی به کارمندان، امکان اقدام به موقع را دارا می باشند، در این میان نفش اساسی دارد. حتی اگر مدیر ارشدی به شدت نسبت به فساد اداری موضع گیری نماید، تا هنگامی که از سوی مدیران پرشمار سطوح میانی و پایینی هرم قدرت در اداره یا سازمان، حمایت لازم و حساسیت مناسب ابراز نگردد، نمی توان به نتیجه دلخواهی دست یافت.

از آنجا که فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی نهادها و سازمان ها برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و در نهایت باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود، بذل توجه ویژه به از بین بردن انفعال در برابر خلاف های اداری و مبارزه با روحیه"حالا طرف یک کاری کرده، مهم نیست" و برخورد سریع با میوه های معیوب موجود در میان کارکنان زحمت کش ادارات و سازمان های مختلف، با فراهم کردن احساس مسئولیت همگانی و حمایت از گسترش نهی از منکر، ضروری می باشد.

 

منبع: ویژه نامه راه رشد

 

جهت عضویت در کانال تلگرام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان کلیک کنید

برگزیده ها