صفحه نخست

نتایج قرعه کشی "مسابقه چرا باید با برنامه های ماهواره ای مقابله کرد،" ویژه دانشگاهیان و شرکت کنندگان اینترنتی اعلام شد

نتایج قرعه کشی "مسابقه چرا باید با برنامه های ماهواره ای مقابله کرد،" ویژه دانشگاهیان و شرکت کنندگان اینترنتی.
تاریخ قرعه کشی 21/2/1394
دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج    
1 -   معصومه سوری    بنت الهدی صدر سنندج
2-    مرضیه قائم پناه    بنت الهدی صدر سنندج
3-   سید سمیه قسیمی    بنت الهدی صدر سنندج
4-   سوران ویسی    بنت الهدی صدر سنندج
5-    آزاده گشکی    بنت الهدی صدر سنندج
6-    نسیم ستاری    بنت الهدی صدر سنندج


دانشگاه فنی حرفه ای دختران سنندج
    
1-    سمیه خواسی     فنی حرفه ای دختران
2-    توران زارعی    فنی حرفه ای دختران


 شرکت کنندگان اینترنتی    
1 -   محمد رضا بنی تمیمی    اهواز- دانشگاه ازاد یاسوج
2 -  مهناز نصراللهی    تهران- دانشگاه یادگار امام شهر ری
3 -  فاطمه افشار لو    محمود آباد- دبیرستان شاهد
4 -  پیام سعیدی    سنندج- دبیرستان رودکی

برگزیده ها