صفحه نخست

مسابقه راه رستگاری

شرکت کنندگان عزیز با مراجعه به سایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان به آدرس www.kurdehya.ir و مطالعه مقالات کوتاهی که آدرس هر یک آنها در آخر سوال نوشته شده است، می‌توانند به سؤالات موردنظر پاسخ دهند.

شرکت‌کنندگان باید پاسخنامه خود را به آدرس: سنندج شهرک سعدی، خیابان امیرکبیر پلاک 14 ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان ارسال نمایند و روی پاکت‌نامه جمله "پاسخنامه مسابقه راه رستگاری" را بنویسند.

 

1-امام حسین (ع) هدف از قیام خود را در چه می‌داند؟

الف) برای دستیابی به قدرت     ب) احیای دین جدش، پیامبر اکرم(ص)     ج) احیای امر به معروف و نهی از منکر   د) گزینه ب و ج

 

2-رهبر معظم انقلاب انقلاب در جمع چه کسانی فرمودند هر مسئولیتی که داریم و هرآنچه داریم امانت است؟ مقاله (آنچه در اختیار ماست).

الف) نمایندگان مجلس شورای اسلامی       ب) نمایندگان مجلس خبرگان       ج) اعضای هیئت دولت د) فرماندهان سپاه پاسداران

 

3-امام خمینی (ره) در چه سالی متولد شدند؟ مقاله (امام خمینی (ره) از ولادت تا رحلت)

الف) 1281 ه ق برابر با 1320 ه ش                             ب) 1291ه ش برابر با 1330 ه ق

ج) 1320 ه ق برابر با 1281 ه ش                             د) 1330 ه ق برابر با 1330ه ق

 

4-این سخن از کیست: پس همانا خداوند امت های پیشین را لعنت نکرد جز به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر. مقاله (جزای امر به معروف و نهی از منکر).

الف) پیامبر اسلام (ص)               ب) امام علی (ع)                ج) امام حسین (ع)            د) امام صادق(ع)

 

5-به کدام سوره قرآنی «مادر قرآن» گفته می شود؟ مقاله (شناسنامه قرآن)

الف) سوره یاسین       ب) سوره الرحمن               ج) سوره فاتحه               د) سوره کهف

 

6-آفت بزرگی که مدیران دلسوز در هر بخشی باید با آن مقابله کنند،کدام است؟ مقاله (دیدار مردم و مدیر)

الف) مدیریت‌های تلفنی، پنهانی و سیاسی ب) مدیریت غیر دینی و اخلاقی   ج) مدیریت فامیلی د) مدیریت استبدادی

7-مطابق یافته‌های پژوهشی، چه میزان از دختران، هدف از تحصیل در دانشگاه را اشتغال و در نتیجه مستقل شدن از دیگران می‌دانند؟ مقاله (نظرسنجی از دختران)

الف) 92 درصد       ب) 43 درصد   ج) 11درصد     د) 5درصد

 

8-مقام معظم رهبری درباره اشتغال زنان به چه نکته مهمی اشاره می‌کنند؟ مقاله (نظرسنجی از دختران)

الف) اشتغال حق قانونی زنان است                ب) اشتغال برای زنان مسأله‌ی درجه 2 است

ج) اشتغال زن مقدم بر هر کاری است           د) زن نباید بر اشتغال اصرار ورزد

 

9-چرا لباس کردی مورد تایید شرع و فرهنگ بومی است؟ مقاله (لباس کردی)

الف) به خاطر حجاب وآراستگی و تنوع رنگ        ب) به خاطر حس وطن دوستی

ج) فقط به خاطر رنگ‌های زیبای طبیعت                 د) به خاطر قدیمی و سنتی بودن آن

 

10-از آثار مهم ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه چیست؟ مقاله (کوچک‌های بزرگ)

الف) حاکم شدن بدان و انزوای خوبان               ب) هرج و مرج در جامعه

ج) حاکمیت استبداد و نابودی عدالت                 د) نابسامانی خانواده واجتماع

 

ردیف

الف

ب

ج

د

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

نام و نام خانوادگی:                                             نام پدر:                             کد ملی:

شماره تلفن:

برگزیده ها