صفحه نخست

رویکرد آمرین به معروف و ناهیان از منکر فرهنگی و ایجابی باشد

مربی آموزشی ستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان بیجار گفت: مامور امر به معروف و نهی از منکر نه با اقدامات سلبی بلکه با کار فرهنگی و ایجابی که تاثیرگذاری بیشتری دارد بدنبال گرفتن دست کسی باشد که در حال سقوط ، و او را از این حالت نجات دهد.

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان ، حجت الاسلام و المسلمین عاصمی در کارگاه آموزشی  امر به معروف و نهی از منکر ویژه آموزشیاران نهضت سوادآموزی شهرستان بیجار گفت: آمر به معروف و ناهی از منکر عبد خالص خدا و کاری پیامبرگونه انجام می دهد، همانطور که پیامبر اکرم (ص) در راه خدا با تحمل سختی های همچون سنگ خوردن و شکست دندان؛ اما وقتی که « عداس باغبان » هدایت می شد، می فرمود: خدایا شکرت یک نفر هدایت شد؛ یعنی دغدغه من دستگیری و هدایت است نه اقدام سلبی؛ پس باید با تأسی از رفتار پیامبر (ص) آمر به معروف و ناهی از منکر با کار فرهنگی و ایجابی که تاثیرگذاری بیشتری دارد نیتش  گرفتن دست افراد حال سقوط باشد و او را از این حالت نجات دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: در قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به‌ عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس لحاظ شده باشد و در عین حال شامل قوانین مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر نیز می گردد.

مربی آموزشی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بیجار با اشاره به قانون، امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری دانست که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد و آمر به معروف و ناهی از منکر می تواند به صورت مراتب قلبی، زبانی، نوشتاری که وظیفه آحاد مردم و دولت است تذکر دهد و ورود به  مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه حاکمیت اسلامی است؛ و باید به این نکته توجه کنیم که نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

جهت عضویت در کانال تلگرام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اینجا کلیک کنید

برگزیده ها