معارفه معاونین و مدیران جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کُردستان

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان – بخش چند رسانه ای؛ محمود الله مرادی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در جلسه معارفه معاونین و مدیران جدید ستاد امر به و نهی از منکر استان با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بویژه حوزه مدیریتی  استان، از مسئولین درخواست نمود تا وقت بیشتری را برای رفع مشکلات مردم اختصاص دهند.

در این جلسه با حضور رئیس،قائم مقام و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان و جمعی دیگر از مدیران و مسئولین استان معاونین و مدیران جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کُردستان معرفی شدند.

آقای حسین خوش اقبال به عنوان معاون دولت به مردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان معارفه شد.

آقای بهرام نصرالهی زاده به عنوان معاون برنامه ریزی و منابع ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان معارفه شد.

آقای سیدعلی اصغر حسینی  به عنوان جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان معارفه شد.

آقای رشید قربانی اقبال به عنوان مدیریت فرهنگی اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان معارفه شد.

آقای رضا میرزائی به عنوان مدیریت امنیتی اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان معارفه شد.

آقای اسماعیل احمدی به عنوان جانشین معاون مردم به دولت و مردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان معارفه شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برگزیده ها