همه ما در برابر خون شهدا مسئولیم

همه ما در برابر خون شهدا مسئولیم

 

 

روزها می گذرد، ماه ها و سال ها در پی هم به سرعت سپری می شوند و خیلی چیزهای خوب و بد از زندگی آدم ها حذف می شود و خیلی ها هم فراموش می شوند اما یاد شهدا تنها و ماندگارترین چیزی است که غبار روزگار یارای پوشاندن آن را ندارد.

شهید و شهادت به دلیل جایگاه و مقامی که با از خود گذشتن و فدا کردن جان برای میهن و آزادی از آن برخوردارند نزد همگان از قداست خاصی برخوردار است.

یا و خاطره این دلاوران نامی همچون کهکشانی پر نور به قلوب همگان راه یافته و فداکاری و ایثار آنان موجب ابدی شدن و جاودانه بودن یادشان در دل ها شده بی شک این همان وعده الهی است که در قرآن می فرماید: «گمان مبرید آنان که در راه خدا کشته می شوند مرده اند، بلکه آنان زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی می خورند»

یاد شهدا، بیان خاطرات رشادت ها و مردانگی های آنان شیرین ترین یادها و ماندنی ترین خاطرات زندگی است، یاد عزیزانی که تن خود را در برابر گلوله دشمن سپر کردند تا من و تو امشب های زندگی مان را با آرامش و امنیت سر بر بالین بگذاریم و بیارامیم.

یاد و خاطرات همه عزیزانی که تن به ذلت ندادند و همچون سردار خود در برابر ظلم ایستادند و جان فدا کردند تا ناموس و کیان و افتخار و عزت انقلاب و سرزمین شان حفظ شود، ماندنی ترین ها در ذهن پر مشغله بشر امروز است.

نمی دانم چند هزار بچه یتیم شدند و سال های سال بدنبال بابای خود لحظات سخت زندگی را چشم به آسمان دوختند تا پدر شهیدشان را ببینند؟

نمی دانم چند هزار زن جوان همسران خویش را در بهترین سال های زندگی فدای انقلاب و نظام اسلامی کردند و با یاد و خاطره آنان باقی عمر خویش را تا لحظه وصال مجدد در دیار باقی به انتظار نشسته اند؟

نمی دانم چشمان چند هزار مادر نگران برای همیشه به در خانه دوخته شد تا شاید خبری بیاد از عزیز مفقودالاثرشان؟

نمیدانم دل چند هزار مادر می شکند و اشک در نی نی چشمانش حلقه می زند وقتی تازه دامادی را می بیند و برای همیشه آرزوی دیدن پسر شهیدش را با لباس دامادی در دل نگه نگه داشته است.

نمی دانم تکیه گاه پدر پیری که تنها عصای دستش در روزهای پیری تنها پسرش بود و اکنون با دستان پینه بسته قاب عکس بر دیوار پسر را لمس می کند، فدای این انقلاب شده است؟

اما به خوبی می دانم که همه ما مسئولیم در قبال شهدا، خانواده شهدا و همه کسانی که برای حفظ این انقلاب و عزت کشور و استقلال و آزادی آن از خون عزیزانشان گذشتند.

آری همه ما مسئولیم و مدیون این خون های بر زمین ریخته تا با بدحجابی پایمال نشوند، تا با بی فکری و قدم در بزهکاری به یغما نروند تا با سهل انگاری و زیادخواهی برخی ها این نام ها لکه دار نشود.

هرچند خون شهید و یادش آنقدر قداست و پاکی دارد که هیچ چیز را یارای لکه دار شدنش نیست اما خدایی نکرده با اعمال و رفتارمان کاری نکنیم که حتی فکری و گمان بدی به ذهن نسل آتی انقلاب برود.

اگر ما مدافع انقلاب و رهرو خون شهدائیم پس به ارزش ها و آمال شهدا که چیزی جز سربلندی انقلاب مان بود، فکر نکنیم و برای آبادانی و عمران آن از هیچ تلاشی فروگذار نباشیم.

یادمان باشد فردا روز در برابر همان دیدگان شهدا باید جواب دهیم از آنچه که آنان با نثار خونشان برای ما باقی گذاشتند و ما با بی همتی آن را به آبادانی نرساندیم؟

پس بیائید یک بار دگر با شهدا و همه فدائیان انقلاب عهد ببندیم که در هر کسوت و جایگاه و مقامی که هستیم مدافع خون شهدائیم و برای حفظ آبادانی و استقلال و عزت کشور از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم ماند.

 

 

جهت عضویت در کانال تلگرام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان کلیک کنید

برگزیده ها