ضرورت عمل به نسخه شفابخش حکیم ابوعلی‌سینا برای مدیران و مسئولان ارشد کردستان

امروز نسخه حکیم ابوعلی سینا برای برخی مسوولین و مدیران ارشد کردستان بسیار ضروریست و قطعا لازم است آنها در بین مردم حضور یابند آنوقت به روشنی مدیریت ضعیف زیرمجموعه خود را می‌فهمند.

نقل است که نوح بن منصور سامانی بیمار شد وهرچه از طبیبان بر بالین وی آوردند از درمان او عاجز بودند تا اینکه خبر رسید شیخ الرئیس بوعلی‌سینا پزشک حاذق مشرق زمین به شهر سامانیان آمده است، پس به دستور امیر سامانی وی را با احترام به قصر آوردند تا امیر را معالجه کند او نیز پس از معاینات دقیق علت بیماری شاه سامانی را فهمید و به وی گفت: بیماری شما بسیار خطرناک و در صورت عدم درمان منجر به مرگ وی خواهد شد.

امیر سامانی داروی بیماری خویش را جویا شد. بوعلی‌سینا گفت: درمان درد تو در دو نسخه می‌باشد در صورتی که هر دورا دقیق انجام دهی زنده می‌مانی و در غیر این صورت خواهی مرد.

امیر گفت آن دو نسخه چیست؟ شیخ گفت: نسخه اول، آنکه باید به مدت دو هفته فقط نان جو وآب خالی بخوری و حتما بدانی که حق نداری آن را در قصر تهیه کنی، نسخه دوم آنکه در این دو هفته لباس فقرا را بر تن کنی و بدون اینکه کسی تو را بشناسد در میان فقرا و بیغوله‌نشینان زندگی کنی. امیر ابتدا کمی برآشفت و گفت نان جو و آب خوردن را شاید بتوانم تحمل کنم اما اگر امکان داشته باشد با خرابه‌نشینان زندگی نکنم و در قصر بمانم. اما شیخ گفت اگر چنین نکنی حتما می‌میری.

به ناچار امیر سامانی به همراه یکی از وزرای خویش با لباس مبدل و فقیرانه به بیرون قصر رفته و کوزه‌ای خریده و پرآب نموده و از نانوایی چند قرص نان جو خریداری نموده و دو هفته با فقرا همنشین شدند. در این مدت روز به روز حال امیر بهتر می‌شد تا اینکه سلامت کامل پیدا نمود. وقتی به قصر برگشت شیخ ابوعلی‌سینا او را معاینه نمود و به وی مژده داد که به سلامت کامل رسیده است.

امیر از بوعلی علتبیماری را جویا شد و شیخ گفت: بررسی کردم دیدم که در قصر عده‌ای ذره‌ذره در غذای تو سم می‌ریختند تا اثر سم کم کم بر تو اثر کند و تو را ضعیف ساخته و تدریجا وسیله مرگ تو را فراهم سازند. به همین خاطر به تو گفتم که باید نان جو و آب خالی بخوری و آنهم باید در بیرون قصر خود تهیه نمایی. امیر سامانی گفت این تشخیص و داروی تو درست پس چرا مرا دو هفته مجبور نمودی با بیچارگان و خرابه‌نشینان زندگی کنم، شیخ گفت می‌خواستم بدانی در زمان مدیریت و مسئولیت تو مردم بدبخت از دست فقر و بیچارگی چه می‌کشند و عمال و کارگزاران تو چه بر سر مردم می‌آورند تا برای حل آن چاره‌ای بیندیشی .

امروز نیز نسخه حکیم ابوعلی سینا برای برخی مسوولین و مدیران ارشد استان کردستان بسیار ضروریست و قطعا لازم است مدیران ارشد در بین مردم حضور یابند که به روشنی مدیریت ضعیف زیرمجموعه خود را می‌فهمند و در خدمت‌رسانی و رفع نیازهای حداقلی مردم که به راحتی با تدبیری ساده قابل رفع است، اقدام نمایند و اطرافیان سالوس و متملق که دائم خوی اشرافیگری و منفعت‌طلبی را همچون سمی خطرناک در جسم آنان تزریق می‌نمایند از خود دور کنند.

کاش شیخ‌الرئیس بود و به مدیرانی که برای تکریم معاون وزیر در رستوران مجللی واقع در پارک آبیدر 6 نوع غذا برای هر نفر سفارش می‌دادند، تذکر می‌داد که این طعام نیست بلکه زهر است و بلای جان شماست و ای کاش حکیم مشرق زمین بود به شما می‌گفت با این نوای لهو موسیقی نمی‌توان برای صنایع، معادن و تجارت استان تصمیم گرفت، این سم را از خود دور کنید و برای رهایی از آن بروید بین تولیدکنندگان ورشکسته و کارگران اخراجی، بروید ببینید که چه بر سر معدن استان آمده است؟ تجارت در اختیار کدام تاجران است؟.

کاش به نسخه ابن سینا که برای امیر سامانی نوشت توجه می‌کردند که اقتدار در بین مردم بودن و در کنار پابرهنه‌های زجرکشیده نشستن است نه در جشن رقص و آواز برج میلاد تهران آنهم بعد از شهادت 11 بسیجی و سپاهی جوان که برای امنیت شما خون خویش را نثار کردند.

مردم از زیر بار فشار گرانی، تورم و بیکاری کمرشان خم شده و از رفاه‌طلبی مدیران، اختلاس و رانت عده‌ای به تنگ آمده‌اند. مدیران و نمایندگان محترم مجلس گمان نکنند که در مطبخ رستوران‌های مجلل و بر سر میزهای رنگارنگ به همراه نوای موسیقی برای محرومین این استان آبی گرم می‌شود.

عکس‌ها و فیلم‌های شما را در این محافل می‌بینند خوشحال نمی‌شوند وبه وعده‌های شما دلخوش نمی‌کنند. چرا که به هنگام شنیدن نوای موسیقی و بعد از صرف اطعمه و اشربه شاهانه اصلا قدرت تمرکزی برای شما نمی‌ماند که برای مردم استان تصمیمی بگیرید و این همان سمی بود که برخی دوستان نادان و نزدیکان نااهل در غذای شما می‌ریزند.

این عکس‌ها و فیلم‌ها ماندگار است و سال بعد آن هنگام که میان مردم آمدید و برای محرومین و حاشیه‌نشین موعظه کردید که «من از بینوایی نیم روی زرد غم بینوایان رخم زرد کرد»، عکس‌های شما را نشان خواهیم داد و مردم قضاوت خواهند نمود که شما از سم بی‌خبری از درد مردم، رنگ‌زرد شده‌اید.

پس تا دیر نشده حکیم بوعلی سینا و نسخه شفابخش او را فراموش نکنید و بدانید مردم همه چیز را می‌دانند و می‌بینند.

یادداشت: دکتر علی اصغر حسینی جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان

برگزیده ها