محور کار ما تذکر لسانی در مفاسد اجتماعی علن و فراگیر هست / دشمن در ترویج مفاسد اجتماعی سازمان یافته عمل می کند


به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کرستان؛آقای علی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری و معاون امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای نظامی و قضایی ستاد استان کردستان در جلسه مشترک کمسیون مبارزه با مفاسد اجتماعی اظهار داشت: ما از ستاد احیا انتظارات بسیاری خاص داریم و معتقدیم که ستاد باید به جایگاه واقعی خود برسد و مدیرانی که در این ستاد عضو هستند به خوبی در انجام وظایف خود عمل کنند تا هم ستاد احیا را از حیث برنامه های متنوع غنی کنند و هم با ارائه راهکار مناسب در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و شناسای آسیب ها و طرح های مقابله ای در انجام وظایف به مدیران استان کمک کنند.

گروسی گفت: با یک استراتیژی کلی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر آن را تدوین و توجه به نتیجه داشته باشیم  یعنی ستاد هم باید با برنامه ریزی در این زمینه توأم با نتیجه خروجی داشته باشد تا اثرات مثبت کار را درعمل ببنیم.

در ادامه رئیس کل دادگستری و معاون امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای نظامی و قضایی ستاد استان کردستان گفت: همینکه دامنه کار خیلی زیاده و استان ما هم یک استان بسیار حساسی و آبستن بسیاری از موضوعات و مسائل مختلفی می باشد چاره اندیشی های که در استان های دیگر انجام می شود باید در استان ما همه جانبه آن وجود داشته باشد. نباید گاهی ورود به یک موضوع در استان سبب شود که مشکلات دیگر به وجود بیاورد و تعارض با دیگر مسئولیتهای پیدا کند و اگر به نظر سنجی کار توجه نکنیم صدمه می بینیم .

و با بیان اینکه بعضی از موضوعات در زمان و فصول و ماههای خاصی می باشد اینها همه آسیب اند که گاهی از کنار از کنار آن رد می شویم ولی بخشی از این آسیبها امروز سازمان یافته است و به عینه دیده می شود؛ ما باید با توجه به مشغله زیاد نیرو انتظامی و به تبع آن شلوغی دادگستریها دادسرها، باید کمتر چکشی برخورد بکنیم و در حوزه امر به معروف و نهی از منکر که تاکید ما تذکر لسانی است تا آنجایی که مقدور است بر اساس تذکر لسانی آسیبها را کم کنیم؛ شاید نتوانیم آسیبها را ریشه کن و از بین ببریم ولی با ایجاد یک جو ناامنی برای کسانی که این آسیبها را در جامعه ترویج می دهند، می توانیم آن را کنترل و کاهش بدهیم

و در پایان اظهار داشت: باید همه مسئولان در جهت ایجاد آرامش اخلاقی روانی در جامعه کمک کنند که اگر این آرامش وجود نداشته باشد در هیچ مقطع موفق نمی شویم و اگر پیشرفتی هم داشته باشیم سوری خواهد بود و نباید جامعه را به دست آدمهای سود جوء رها کنیم چرا که کارهای دشمن سازمان یافته و با برنامه است و می خواهند با تخریب جوانان از گرایش آنها به سمت دانش و کار علمی جلوگیری کنند که این خود تبعات بسیاری در پیش خواهد داشت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برگزیده ها